Kilefett er helt avgjørende når man skal benytte sprengkiler/fjellkiler. Kilefettet øker kraften til kilene cirka 5 ganger. Dette skyldes at friksjonen mellom kilen og blekket synker dramatisk.

I tillegg beskytter kilefettet kilene mot rust og slitasje.

Kilefettet vårt er produsert av Shell og laget spesifikt til formål hvor svært høyt trykk er involvert. Billigere fett presses ut og mister effekten under høyt press. Andre selger “kilefett” som bare er billig lithiumfett. Dette beskytter i beste fall mot rust, men vil ha svært begrenset praktisk effekt under bruk av kilene.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.